OPĆI UVJETI KORIŠTENJA ZEF WEB SHOPA

1. Pojmovi

Pojedini pojmovi u smislu Općih uvjeta korištenja ZEF Web Shopa-a (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) imaju sljedeće značenje

1. “ZEF” je Zadruga za etično financiranje, Zagreb, Ilica 36, OIB: 26856588936.

2. “ZEF Web Shop” je usluga kojom se Korisnicima omogućuje međusobna kupnja i prodaja proizvoda i usluga putem internet stranica shop.zef.hr i povezanih stranica.

3. “Pružatelj usluge” ZEF Web Shopa je ZEF te on omogućava, kao posrednik, međusobnu kupnju i prodaju proizvoda i usluga Korisnika putem ZEF Web Shop-a.

4. “Prodavatelj” je svaka osoba koji je u ZEF Web Shop uspješno ponudila svoj proizvod ili uslugu s ciljem prodaje istog putem ZEF Web Shop-a.

5. “Kupac” je svaka osoba koja je posjetila ZEF Web Shop s namjerom da se informira i/ili kupi proizvod ili uslugu Prodavatelja, a koja je ponuđena u ZEF Web Shopu.

6. “Korisnik” ZEF Web Shopa” je svaki posjetitelj ZEF Web Shop-a, uključujući Prodavatelja i Kupca.

7. “Prijevoznik” je suradnik ZEF-a koji vrši uslugu dostave kupljenih artikala na adresu koju je Kupac naveo prilikom naručivanja istih.

8. “Trgovac” je sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača bilo koja osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, uključujući i osobu koja nastupa u ime ili za račun trgovca.

9. “Potrošač” je sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.

10. ‘Cjenik’ je važeći cjenik a, zajedno sa izmjenama i dopunama istog, koji određuje Pružatelj usluge i kojim se određuje naknada za uspostavljanje i vođenje usluge ZEF Web shopa i koji je sastavni dio ovih Općih uvjeta

2. Korištenje i izmjene

Ovi Opći uvjeti odnose se na korištenje ZEF Web Shop-a.

Usluga ZEF Web Shop-a dostupna je na internet stranici shop.zef.hr.

Korištenjem ZEF Web Shopa smatra se da je Korisnik u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio prava i obveze iz ovih Općih uvjeta.

Ukoliko se Korisnik ne slaže te ne prihvaća prava i obveze iz ovih Općih uvjeta tada isti ne smije koristiti ZEF Web Shop.

Pružatelj usluge zadržava pravo da u bilo kojem trenutku, ukoliko to smatra potrebnim, ukine ili izmijeni Opće uvjete.

Pružatelj usluge zadržava pravo da u bilo kojem trenutku raskine odnos s nekim od Prodavatelja ukoliko ima opravdane razloge za to.

Pružatelj usluge se obvezuje o svakoj promjeni Općih uvjeta obavijestiti Korisnike putem internet stranice, najmanje 15 dana prije njihova stupanja na snagu.

U slučaju da Korisnik nastavi koristiti ZEF Web Shop nakon što promjene Općih uvjeta stupe na snagu smatrat će se da je Korisnik u cijelosti pročitao, razumio i prihvatio izmijenjene ili nove Opće uvjete.

Uspostavljanje i vođenje usluge ZEF Web shopa definirano je prema važećem Cjeniku koji možete pronaći na sljedećem linku

Korisnici koji nisu članovi ZEF-a plaćaju drugačiju naknadu od Korisnika koji su članovi ZEF-a, a sve sukladno odredbama Cjenika.

ZEF nije odgovoran za posljedice proizašle iz promjena sadržaja ZEF Web Shop-a

3. Uvjeti prodaje

Svaki Prodavatelj obvezuje se za članove ZEF-a osigurati nižu cijenu od cijene ponuđene trećim osobama (koje nisu članovi ZEF-a), što mora biti jasno istaknuto.

Svaki Prodavatelj obvezuje se osigurati Kupcima mogućnost plaćanja proizvoda i usluga sljedećim vrstama plaćanja:

  • kartično plaćanje
  • kriptovalute
  • elektronički novčanik – članovi Zadruge za etično financiranje imat će mogućnosti vršenje međusobnih transakcija i plaćanja proizvoda i usluga unutar zadruge putem ZEF elektroničkog novčanika.
    Prodavatelj može, ali i ne mora, osigurati mogućnosti plaćanja proizvoda i usluga gotovinom i/ili putem internet bankarstva.

4. Uvjeti kupnje

Pružatelj usluge je isključivo posrednik između Kupca i Prodavatelja te isti nije i ne može se smatrati vlasnikom proizvoda ili usluga koji se nude na ZEF Web Shop-u ili prodavateljem te ni na koji način nije odgovoran za proizvode ili usluge koje se nalaze na ZEF Web Shop-u kao niti za bilo koja pravna pitanja koja mogu proizaći iz istih.

Proizvod ili usluga koja se nudi na ZEF Web Shop-u isključivo je vlasništvo Prodavatelja te u slučaju da se Kupac odluči kupiti određeni proizvod ili uslugu koji se nude na ZEF Web Shopu kupoprodaja se zasniva između Prodavatelja i Kupca.

Ovim Općim uvjetima uređuje se postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacije proizvoda koji se nude na ZEF Web Shop-u.

Prodavatelj proizvoda dostavlja Pružatelju usluga informacije, podatke te fotografije proizvoda ili usluga ili pak sam Prodavatelj unosi iste u ZEF Web Shop.

Pružatelj usluge će nastojati osigurati maksimalnu točnost informacija i podataka sadržanih na ZEF Web Shop-u, ali se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na ZEF Web Shop-u.

Fotografije proizvoda ili usluga koji se nude na ZEF Web Shop-u ilustrativne su prirode te Pružatelj usluga ne jamči da slika u potpunosti odgovara samom proizvodu ili usluzi.

Pružatelj usluga također ne odgovara za moguće nenamjerne greške kod opisa proizvoda ili usluga na ZEF Web Shop-u.

Postoji mogućnost da se stvarni proizvodi ili usluge razlikuju od opisa istih na ZEF Web Shopu, ukoliko Prodavatelj izmjeni neku od karakteristika ili sastav proizvoda i usluga.

Cijene svih proizvoda i usluga objavljenih u ZEF Web Shop-u izražene su u hrvatskim kunama (HRK), a ovisno o tome je li Prodavatelj obveznik PDV-a ili nije sukladno tome je u cijenu navedenu u ZEF Web Shop-u uključen odnosno isključen iznos PDV-a.

Postupak i uvjeti kupnje i prodaje proizvoda i usluga Korisnika putem ZEF Web Shopa definirani su kroz sljedeće etape: Naručivanje proizvoda ili usluga, Registracija korisničkog profila, Plaćanje proizvoda i usluga, Otprema proizvoda, Dostava proizvoda, Povrat novca, Prava Kupaca, Povrat proizvoda i pravo na reklamaciju, Pravo na jednostrani raskid ugovora.

4.1. Registracija korisničkog profila

Otvaranje vlastitog korisničkog profila potrebno je kako bi Korisnici imali pristup postavkama vlastitog korisničkog profila, uvid u vlastitu potrošačku košaricu, mogli naručivati proizvode i usluge koji se nude u ZEF Web Shop-u, imali pristup svim obavljenim narudžbama, mogli unositi i uređivati vlastite ponude te pristup drugim sličnim opcijama.

Registracijom odnosno otvaranjem korisničkog profila te postavljanjem vlastite ponude proizvoda i usluga ili kupnjom proizvoda i usluga drugih Prodavatelja, smatra se da je Korisnik (nalogodavac) sklopio ugovor o posredovanju bez provizije s Pružateljem usluga (posrednikom).

Korisnici snose odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije.

Ukoliko dođe do bilo kakve promjene podataka, a koji se razlikuju od onih koji su navedeni u korisničkom profilu, Korisnici su dužni iste u što kraćem roku ažurirati.

4.2. Naručivanje proizvoda ili usluga

Naručivati i kupovati mogu svi Korisnici, a proizvod se smatra naručenim kada Kupac prođe cijeli postupak narudžbe.

Proizvodi i usluge naručuju se elektronskim obrascem putem ZEF Web Shop-a. Naručivanje proizvoda i usluga na ZEF Web Shopu moguće je izvršiti svaki dan od ponedjeljka do nedjelje između 0,00 i 24,00 sata.

Kupac će putem elektroničke pošte biti obaviješten da se narudžba procesuira te da je ista proslijeđena Prodavatelju.

Prodavatelj je dužan u roku od 48 sati izjasniti se o prihvaćanju ili odbijanju narudžbe.

U slučaju da Prodavatelj prihvati narudžbu Kupca smatra se da je sklopljen ugovor o kupoprodaji između Kupca i Prodavatelja te će Kupac biti putem elektroničke pošte obaviješten da je narudžba uspješno izvršena.

Ukoliko se Kupac odluči na plaćanje putem kreditne kartice istom će uz obavijest iz prethodnog stavka biti dostavljen i račun.

U slučaju da Prodavatelj iz nekog razloga ne prihvati narudžbu Kupca smatra se da nije sklopljen ugovor o kupoprodaji između Kupca i Prodavatelja te će Kupac biti putem elektroničke pošte obaviješten da narudžba nije uspjela.

Ukoliko se Kupac odluči na plaćanje putem kreditne kartice istom će uz obavijest iz prethodnog stavka biti izvršen i povrat uplaćenih sredstava na njegov račun.

Kupac može u jednoj narudžbi naručiti proizvode ili usluge isključivo od jednog Prodavatelja.

Ukoliko Kupac želi naručiti proizvode ili usluge od više Prodavatelja mora za proizvode ili usluge svakog Prodavatelja izvršiti posebnu narudžbu.

4.2.1. Postupak naručivanja

Kupac odabire proizvod ili uslugu u ZEF Web Shopu koji želi kupiti.

Za više informacija o pojedinom proizvodu ili usluzi potrebno je kliknuti na sliku ili na tekst tog proizvoda ili usluge.

Klikom na ikonu “Kupi”, odabrani proizvod ili usluga sprema se u potrošačku košaricu Kupca.

Ukoliko Kupac želi, nakon što je odabrani proizvod ili uslugu dodao u košaricu nastaviti kupnju isto može učiniti biranjem sljedećeg artikla odnosno proizvoda ili usluge iz ZEF Web Shop-a i spremiti ga u potrošačku košaricu.

U potrošačkoj košarici Kupca nalazi se pregled svih proizvoda ili usluga koje je do tada Kupac izabrao te njihova cijena i količina.

Kupac može promijeniti količinu određenog proizvoda ili usluge upisivanjem željene količine u polje “Količina”.

Ukoliko Kupac želi određeni artikl iz potrošačke košarice ukloniti isto može učiniti pritiskom na oznaku “X” za pojedini artikl.

Nakon što je Kupac izabrao željene artikle i njihovu količinu te se odlučio na kupovinu potrebno je pritisnuti na ikonu “Dalje” te Kupac dolazi do obračuna narudžbe gdje je dužan upisati osobne podatke te adresu na koju želi dostavu kupljenih artikala, kao i izbor vrste plaćanja te Kupac dobiva informativnu cijenu troškova dostave.

Kupnja se završava odabirom ikone “Potvrdi i plati”.

Narudžba se smatra zaprimljenom u trenutku kada Kupac elektroničkim putem završi narudžbu i putem elektroničke pošte primi obavijest da se narudžba procesuira te da je ista proslijeđena Prodavatelju.

U trenutku kada Prodavatelj prihvati narudžbu Kupca, isti će putem elektroničke pošte obaviješten da je narudžba uspješno izvršena.

4.3. Otprema proizvoda

Ukoliko Prodavatelj vrši uslugu besplatne dostave svojih proizvoda na određenom području Kupcu prilikom narudžbe neće biti naplaćena cijena dostave.

Prodavatelj je obvezan kupljene proizvode složiti i upakirati na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu isti neće oštetiti te organizirati dostavu (samostalno ili putem Prijevoznika) kupljenih proizvoda na adresu koju je Kupac naveo prilikom naručivanja.

4.4. Plaćanje proizvoda i usluga

Kupac se obvezuje platiti naručene proizvode Prodavatelju na jedan od načina plaćanja uređenih odredbama glave 3. Uvjeti prodaje

4.4.1. Plaćanje pouzećem (gotovina)

Proizvode za koje je Kupac prilikom narudžbe odabrao opciju plaćanja pouzećem Prodavatelj će poslati odmah po prihvaćenoj narudžbi, a naručene proizvode će Kupcu naplatiti dostavljač (Prijevoznik odnosno Prodavatelj) prilikom uručenja pošiljke i računa.

Ukoliko dostavljač Prijevoznika naplati proizvode koje je Kupac naručio od Prodavatelja isti je dužan navedeni iznos predati Prodavatelju.

U slučaju da Kupac odabere plaćanje pouzećem Prodavatelj izdaje račun Kupcu u kojem je zaračunat iznos dostave.

4.4.2. Plaćanje kreditnom karticom

Pružatelj usluge omogućuje Kupcima plaćanje putem kreditnih kartica na ZEF Web Shop-u.

Usluga plaćanja kreditnom karticom vrši se putem sustava WebPay te Pružatelj usluga zaprima novčani iznos za kupljeni proizvod ili uslugu te isti provodi fiskalizaciju i izdaje Kupcu račun, a zaprimljena novčana sredstva Pružatelj usluga uplaćuje na račun Prodavatelja do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

ZEF Web Shop podržava plaćanje sljedećim karticama: American Express®, MasterCard®, Maestro®, Visa, Visa Electron, Diners

4.4.2. Plaćanje internet bankarstvom (virmansko plaćanje)

U slučaju da Kupac odabere plaćanje internet bankarstvom u e-mailu će dobiti potrebne podatke za uplatu. Prodavatelj će naručene Proizvode pripremiti i poslati odmah po zaprimljenoj uplati.

4.5. Dostava proizvoda

Pružatelj usluga ne vrši uslugu dostave već istu vrše Prodavatelji ili Prijevoznici.

U slučaju da Prodavatelj ne vrši uslugu besplatne dostave svojih proizvoda na određenom području isti je u obvezi organizirati dostavu kupljenih artikala na adresu koju je Kupac naveo putem Prijevoznika.

Cijene dostave definirane su cjenikom usluga prijevoznika.

Prilikom naručivanja Kupac dobiva informativni izračun troškova dostave putem Prijevoznika te je isti uračunat u ukupnu cijenu prilikom kupovine.

Kupac ne dobiva informativni izračun troškova dostave prilikom naručivanja u slučaju da Prodavatelj sam vrši uslugu dostave vlastitih proizvoda.

Informativni izračun troškova dostave putem Prijevoznika točan je jedino ukoliko Kupac unese točne i precizne tražene podatke prilikom naručivanja, u suprotnom je moguće odstupanje troškova dostave.

Trošak dostave plaća Kupac osim u slučaju da Prodavatelj sam vrši uslugu dostave vlastitih proizvoda ili ako je odabrao opciju osobnog preuzimanja.

Usluga dostave vrši se na području Republike Hrvatske prema poslovnoj praksi Prodavatelja odnosno Prijevoznika.

Usluga dostave ne podrazumijeva montažu i ugradnju naručenih artikala.

4.5.1. Prava i obveze Kupca prilikom dostave

Prilikom preuzimanja robe Kupac je obvezan provjeriti broj paketa te eventualna oštećenja.

Ako se ustanovi da neki proizvodi nedostaju ili su oštećeni potrebno je to naznačiti na dostavnici dostavne službe – Prijevoznika odnosno Prodavatelja prilikom preuzimanja.

Kupac nije dužan preuzeti robu s fizičkim oštećenjem.

Ukoliko Kupac primijeti da je ambalaža proizvoda oštećena, on mora odbiti prihvat takvog proizvod i ne potpisuje dokument o preuzimanju proizvoda.

Proizvode koji nedostaju, Prodavatelj će naknadno dostaviti bez naknade u najkraćem mogućem roku. Isto vrijedi i ako je Kupcu dostavljen oštećen proizvod.

Ukoliko se proizvod koji je Kupac naručio sastoji od ili sadrži lomljiv materijal Kupac je u tom slučaju obvezan otvoriti ambalažu proizvoda i uvjeriti se da proizvod nije slomljen, potrgan, razbijen i/ili oštećen.

Kupac, u tom slučaju, ima pravo i dužnost provjeriti proizvod prije samog preuzimanja.

U slučaju skrivenih oštećenja (unutar proizvoda, vanjska oštećenja proizvoda koja se nalaze ispod ambalaže i sl).

Kupac je dužan sačuvati originalnu ambalažu radi provjere iste, na dijelu nastalog fizičkog oštećenja.

Ukoliko se ustanovi da je ambalaža oštećena na dijelu gdje je oštećeni aparat, reklamacija neće biti uvažena, jer se oštećenje trebalo uočiti prilikom preuzimanja robe.

Lošom manipulacijom u transportu proizvod se može razbiti, a da sama ambalaža ostane neoštećena te izgled neoštećene ambalaže nije garancija da je dostavljen neoštećen proizvod.

Ukoliko Kupac potpiše preuzimanje robe bez primjedbi, a oštećenje naknadno uoči, Prijevoznik odnosno Prodavatelj neće preuzeti odgovornost za oštećenja i svaka takva reklamacija za naknadno utvrđena oštećenja robe bit će odbačena kao neosnovana.

Ukoliko Kupac pošiljku ne prihvati jer je utvrdio oštećenje (ne potpiše prihvat pošiljke), potrebno je odmah kontaktirati Prodavatelja te će isti Kupcu osigurati novi proizvod u najkraćem mogućem roku.

5. Povrat novca

Ukoliko Kupac odabere plaćanje putem kreditne kartice Pružatelj usluga zaprima novčani iznos za kupljeni proizvod ili uslugu od Prodavatelja i/ili za uslugu dostave od Prijevoznika te preuzima odgovornost za povrat novca Kupcu ukoliko Kupcu pripada pravo na to.

Ukoliko Kupac odabere plaćanje pouzećem (gotovinom) ili internet bankarstvom (virmansko plaćanje) tada Pružatelj usluga ne zaprima novčani iznos za kupljeni proizvod ili uslugu od Prodavatelja i/ili za uslugu dostave od Prijevoznika pa stoga isti nije niti odgovoran za povrat novca Kupcu već je to isključivo obveza Prodavatelja odnosno Prijevoznika.

Pružatelj usluga ne vrši dostavu proizvoda ili usluga pa stoga nije odgovoran za kvalitetu usluge dostave već je to isključivo u nadležnosti Prodavatelja i Prijevoznika.

Pružatelj usluge nije dužan obavijestiti Kupce o nastalim promjenama poput nemogućnosti dostave ili otkazivanja dostave jer to nije u nadležnosti istog već u nadležnosti Prijevoznika odnosno Prodavatelja.

6. Prava Kupca

Kupac ima prema Prodavatelju sva prava koja mu pripadaju prema odredbama Zakona o obveznim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača.

Ukoliko Kupac odabere plaćanje putem kreditne kartice tada ima prema Pružatelju usluga sva prava koja mu pripadaju prema odredbama Zakona o zaštiti potrošača

7. Povrat proizvoda i pravo na reklamaciju

Ukoliko je Kupac odabrao plaćanje pouzećem (gotovinom) te je iz bilo kojeg razloga nezadovoljan uslugom odnosno proizvodom može uputiti pisani prigovor Prodavatelju na njegovu poštansku ili e-mail adresu.

Ukoliko je Kupac odabrao plaćanje putem kreditne kartice te je iz bilo kojeg razloga nezadovoljan uslugom odnosno proizvodom može uputiti pisani prigovor Prodavatelju na njegovu poštansku ili e-mail adresu ili na poštansku adresu Pružatelja usluga Radnička cesta 52/R2, 10 000 Zagreb ili na e-mail adresu [email protected].

U prigovoru je Kupac dužan navesti svoje ime, prezime te e-mail ili poštansku adresu za dostavu pisanog odgovora.

Prodavatelj odnosno Pružatelj usluga će potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a pisani odgovor sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Prodavatelj odnosno Pružatelj usluga je dužan dostaviti Kupcu u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Kupac ima pravo na povrat robe Prodavatelju u sljedećim slučajevima:

– Isporuka robe koja nije naručena

Isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja

Isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

Prodavatelj je dužan prihvatiti u cijelosti povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je prigovor opravdan te da Kupac nije utjecao na ispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak proizvoda.

U slučaju opravdanog prigovora, Kupac ima pravo na raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjenu za ispravni, neoštećeni i valjani proizvod.

U slučaju nemogućnosti isporuke drugog proizvoda, Prodavatelj će nadoknaditi Kupcu njegove troškove povrata proizvoda i vrijednost proizvoda koju više nije u mogućnosti isporučiti.Kupac nema pravo vratiti proizvode koji su otvoreni i/ili korišteni.

8. Pravo na jednostrani raskid ugovora

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od Prodavatelja te izvršenim plaćanjem od strane Kupca, u slučaju da isti ne bude raskinut.

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača Kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno od dana dostave posljednjeg proizvoda iz narudžbe.

U slučaju da je Kupac odabrao plaćanje pouzećem (gotovinom) tada isti dostavlja jednostrani raskid ugovora Prodavatelju.

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje.

U slučaju da je Kupac odabrao plaćanje putem kreditne kartice tada isti može dostaviti jednostrani raskid ugovora ili izravno Prodavatelju ili Pružatelju usluga koji će ga potom proslijediti Prodavatelju.

U slučaju da je Kupac odabrao plaćanje putem kreditne kartice tada isti može dostaviti jednostrani raskid ugovora ili izravno Prodavatelju ili Pružatelju usluga koji će ga potom proslijediti Prodavatelju.

Kupac može jednostrano raskinuti kupoprodajni ugovor koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj Kupac izražava svoju volju da raskine kupoprodajni ugovor s Prodavateljem na trajnom mediju.

U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Ukoliko je Kupac odabrao plaćanje pouzećem (gotovina) povrat plaćenog iznosa Prodavatelj će izvršiti u roku od 14 dana od kada je Kupac jednostrano raskinuo ugovor odnosno tek nakon što mu roba bude vraćena ili tek nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag Prodavatelju.

Ukoliko je Kupac odabrao plaćanje putem kreditne kartice povrat plaćenog iznosa Pružatelj usluga će izvršiti u roku od 14 dana od kada je Kupac jednostrano raskinuo ugovor s Prodavateljem odnosno tek nakon što Prodavatelju bude vraćena njegova roba ili tek nakon što Kupac dostavi Pružatelju usluga dokaz da je robu poslao natrag Prodavatelju.

Kupac je dužan izvršiti povrat primljenih proizvoda bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je izjavio jednostrani raskid ugovora.

Izravne troškove povrata robe Kupac je obavezan snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora.

Kupac je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja istim, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

Povrat artikala Kupac može izvršiti uz sljedeće uvjete:
– Vraćeni proizvod mora biti neoštećen, neotvaran s odgovarajućom originalnom deklaracijom,
– Kupac treba priložiti originalan račun

Pošiljku Kupac vraća Prodavatelju na jedan od sljedećih načina:
– dostavom pošiljke osobno na adresu Prodavatelja
– slanjem pošiljke u poštanskom uredu
– slanjem pošiljke bilo kojom kurirskom službom

9. Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

Zaštita privatnosti opisuje način na koji Pružatelj usluga postupa s osobnim podacima Korisnika koje zaprimi tijekom korištenja usluga ZEF Web Shop-a.

Pod osobnim podacima smatraju se svi podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje Pružatelj usluga sazna odnosno dođe u posjed tijekom korištenja usluga ZEF Web Shop-a od strane Korisnika.

Pružatelj usluga se obvezuje štititi osobne podatke Korisnika ZEF Web Shop-a u skladu s odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka te se obvezuje da prikupljene osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Korisnika (osim podataka koji su nužni Prodavatelju i Prijevozniku za izvršavanje dostave kupljenog proizvoda).

Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je Pružatelj usluge po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, a sve u skladu s pozitivnim zakonskim propisima, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Korisnika.

Korisnik pristaje da kroz proces registracije, kupnje odnosno ponude vlastitih proizvoda ili usluga dragovoljno daje Pružatelju usluga svoje osobne podatke i dozvoljava da isti obrađuje navedene osobne podatke.

Obrada navedenih podataka je nužna za izvršavanje ugovora o posredovanju i ugovora o kupoprodaji u kojem su Korisnici stranke odnosno obrada osobnih podataka Korisnika potrebna je i za provođenje radnji prije sklapanja kupoprodajnog ugovora kao i za potrebu daljnje komunikacije između Pružatelja usluga i Korisnika radi organizacije dostave, slanja prigovora i odgovora na isti, jednostranog raskida ugovora, povrata robe i sl. te za rješavanje eventualnih sporova koji mogu proizići.

Korisnik daje odobrenje za korištenje osobnih podataka u navedenu svrhu i odobrenje da se njegovi osobni podaci mogu dostavljati Prodavatelju, Prijevozniku radi realizacije kupoprodajnog ugovora i organizacije kao i ostalih vezanih situacija koje mogu nastati glede toga te knjigovodstvenom servisu i ovlaštenim državnim tijelima po njihovom nalogu.

10. Završne odredbe

Na ove Opće uvjete i ugovore iz istih primjenjuje se pravo Republike Hrvatske te će sve sporove koje nastanu u svezi s istima Pružatelj usluga i Korisnici nastojati riješiti mirnim putem, a u slučaju spora nadležan je sud u Zagrebu.

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu danom objave istih na internet stranici Pružatelja usluga: shop.zef.hr.

Odredbe ovih Općih uvjeta podložne su promjenama od strane Pružatelja usluga, te će izmijenjeni uvjeti biti objavljeni na internet stranici Pružatelja usluga, od kada i stupaju na snagu, ukoliko drukčije ne bude navedeno

— U Zagrebu, dana 16. rujna 2019. godine.

* * * * Sigurnost plaćanja kreditnim karticama

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana uporabom SSL enkripcije.

Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka.

SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa.

Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i WebPay servisa, te obratno.

WebPay servis i financijske ustanove razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa.

Monri Payment Gateway je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i MasterCard pravilima.

Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

* * * * Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka

Obavezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informiramo kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.